Gia Sư Dạy Kèm Biên Hòa Đặng Hồng Oanh

Gia sư tiểu học- trung học cơ sở

Gia sư Lớp: Lớp 1 , Lớp 3 , Lớp 4 , Lớp 5 , Lớp 6 , Lớp 7 , Lớp 8 ,          Đặng Hồng Oanh – 1992 – Nhân viên Nam
Dạy các Môn Toán , Lý , Hóa , Văn , Địa , Tiếng Anh , Luyện chữ đẹp ,
Nơi dạy Đồng Nai

Read more

Gia Sư Dạy Kèm Biên Hòa Nùng Ngọc Vy

Nhận làm gia sư tại Tp Biên Hòa Đồng Nai

Gia sư Lớp: Lớp 5 , Lớp 6 , Lớp 7 , Lớp 8 , Lớp 9 , Lớp 10 ,          Nùng Ngọc Vy  – Sinh viên Nữ
Dạy các Môn Toán , Lý , Hóa , Tiếng Anh ,
Nơi dạy Biên Hòa – Đồng Nai

Read more

Gia Sư Dạy Kèm Biên Hòa Phan Thị Oanh

Giao viên dạy kèm uy tín chất lượng

Gia sư Lớp: Lớp 1 , Lớp 2 , Lớp 3 , Lớp 4 , Lớp 5 , Lớp 6 , Lớp 7 , Lớp 8 ,          Phan Thị Oanh – 1987 – Giáo viên Nữ
Dạy các Môn Toán , Văn , Tiếng Anh , Luyện chữ đẹp , Chữa nói ngọng ,
Nơi dạy Biên Hòa- Đồng Nai

Read more

Liên Hệ Gia Sư 0961 328 357